VÒNG QUAY Noel Vui Vẻ

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Nguyễn Văn Những 1500 Kim Cương 19-01-2022 14:24:46
Vila Sơn 22 Kim Cương 19-01-2022 14:24:41
Hùng 22 Kim Cương 19-01-2022 14:24:07
Vila Sơn 22 Kim Cương 19-01-2022 14:24:02
Ntd Nguyen 6666 Kim Cương 19-01-2022 14:23:45
Vila Sơn 22 Kim Cương 19-01-2022 14:23:40
Chung Quân 6666 Kim Cương 17-01-2022 15:34:02
Teuo 22 Kim Cương 17-01-2022 15:33:57
Huỳnh Duy 5000 Kim Cương 17-01-2022 15:33:55
Teuo 22 Kim Cương 17-01-2022 15:33:50
Nguyễn Thị Lý 22 Kim Cương 17-01-2022 15:30:16
Teuo 22 Kim Cương 17-01-2022 15:30:11
Nô Si Tin 105 Kim Cương 17-01-2022 15:30:11
Teuo 22 Kim Cương 17-01-2022 15:30:05
Hdiam Hdok 310 Kim Cương 17-01-2022 10:45:26
Phạm Vũ 22 Kim Cương 17-01-2022 10:45:20
Skt Leesin 8888 Kim Cương 17-01-2022 10:45:20
Phạm Vũ 22 Kim Cương 17-01-2022 10:45:14
Danh Huy 8888 Kim Cương 17-01-2022 08:42:12
Teuo 22 Kim Cương 17-01-2022 08:42:07